Trang chủ VEGETABLE SEEDS Tomato TOMATO F1 SUMO

TOMATO F1 SUMO

A rather long shelf life tropical variety. Very high yielding. Determinate hybrid variety. Round fruits, slightly flat. 7 cm to 9 cm in diameter. 180 – 200 gram per fruit. For fresh market. Tolerance: Fusarium O, Pseudomonas, Stemphylium, Verticillium.

Mã: TOMA030 Danh mục:

Mô tả

A rather long shelf life tropical variety. Very high yielding. Determinate hybrid variety. Round fruits, slightly flat. 7 cm to 9 cm in diameter. 180 – 200 gram per fruit. For fresh market. Tolerance: Fusarium O, Pseudomonas, Stemphylium, Verticillium.

Đánh giá

  1. Candida Gremler

    i like this optimal article

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *