GREEN SEEDS INC là một công ty giống rau củ với kinh nghiệm chăn nuôi hàng chục năm. Giống của chúng tôi được xuất khẩu trên toàn thế giới. GREEN SEEDS, INC.

  AMERICAN HYBRID SEEDS, INC
  6193 Eucalyptus Avenue
  Chino, CA 91710
  USA.
  Office: + (1) 909-270-9693
  GREEN CO., LTD
  D25 – D26, B3 Street – Nguyen Duy Trinh,
  Kdc Dong Thu Thiem, Binh Trung Dong Ward
  District 2 – Ho Chi Minh City Vietnam
  Office: + 84-8-37438 175/176
  Fax: + 84-8-37438 178