XÀ LÁCH LÁ RỜI

Giống giữa sớm, hạt đen, loại lá rời. Một loại cây rất lớn và có sức sống, tạo ra những chiếc lá màu xanh lục nhạt có nếp gấp và sắc nét rất hấp dẫn. Rất phổ biến đa dạng.