TỎI TÂY GIỐNG PHÁP

Độ chín trung bình. Lá có màu xanh đen.
Thân dài từ 18 đến 20 cm và đường kính từ 2,8 đến 3,3 cm.