TỎI TÂY GIANT SUMMER

Giống chín sớm và năng suất vượt trội.

Cây mọc thẳng đứng và tán lá màu xanh trung bình. Thân dày, rất dài khoảng 28 cm (11 in.) Và rất đồng đều.

Thích hợp cho các nước Địa Trung Hải và cận nhiệt đới. Được sử dụng cả để tươi và chế biến.