THÚY CÚC TRUNG QUỐC U-05

Đệm hoa kép dày đặc với các mào ở tâm trên thân dài, phân nhánh nhiều, hoa lâu tàn.