SUP LƠ TRẮNG F1 G-45

chín sớm hơn (50 ngày kể từ khi cấy) với chất lượng bông cải trắng xuất sắc, nặng 0,8 kg / con.

Năng suất cao. Tốt nhất cho cây trồng mùa hè ở điều kiện ôn đới. Thích hợp với mùa nhiệt đới khô, khả năng chịu nóng tốt. Chịu được bệnh thối đen và bệnh sương mai.