SÚP LƠ SUPER SNOW BALL (BOULE DE NEIGE)

Cây thuộc loại lá ngắn hoặc lùn, lá có phần xòe và dài hơn Cây Tuyết Đầu và có màu xanh lam. đầu có kích thước trung bình, rắn và màu trắng trong. Đóng băng tốt.