SU HÀO F1 PURPLE TOP

Cuống lá màu tím dài vừa, cây mọc thẳng đứng, củ to vừa phải, không có chồi bên, trọng lượng củ nặng, khả năng bắt rễ trung bình.