RAU MUỐNG NƯỚC LÁ NHỎ

Rau muống có lá dài nhọn vừa phải. 25 ngày để đáo hạn.