RAU MÙI XANH LOẠI THÂN CAO

Rau mùi Việt Nam. Loại kết hạt chậm, hạt nhỏ. Hương vị rất mạnh. Sự đa dạng phù hợp nhất cho ẩm thực Châu Á và Châu Phi.