RAU MÙI LOẠI MOROCCAN

Hạt to (loại Maroc) và hương vị rất đậm. Được sử dụng cho cả lá và hạt.