RAU MÙI CHÂU Á SỐ 1 BẠC LIÊU

Rau mùi Việt Nam. Loại kết hạt chậm, hạt nhỏ. Hương vị rất mạnh. Sự đa dạng phù hợp nhất cho ẩm thực Châu Á.