RAU DIẾP X-01

Lá cuộn dày. Đầu có kích thước trung bình, lá hơi gợn sóng và có màu xanh nhạt.

Hạt đen. X-01 chịu được nhiệt và bắt vít chậm. X-01 cho thấy khả năng chịu đựng tốt chống lại hiện tượng cháy chóp và thối đáy và tạo thành một đáy đóng tốt. Dung nạp Bremia NL 1 – 16.