RAU DIẾP VÀNG SG-596

Loại lá rời, sinh trưởng rất mạnh và có khả năng kháng bệnh tốt. Lá màu xanh nhạt. Chậm bắt vít đa dạng. Thành thục: 30-32 ngày sau khi cấy.