RAU DIẾP VÀNG SG-592

Loại lá rời, sinh trưởng rất mạnh và có khả năng kháng bệnh tốt. Lá màu xanh nhạt. Lá quấn đa dạng.

Thu hoạch: 30-35 ngày sau khi cấy.