RAU DIẾP PANAMA VN3

Loại lá rời, sinh trưởng rất mạnh và có khả năng kháng bệnh tốt. Lá màu xanh nhạt. Chậm bắt vít đa dạng.

Thu hoạch: 30-32 ngày sau khi cấy.