RAU DIẾP MINETTO

Xà lách Minetto là một loại rau diếp dạng tảng băng với phần đầu tương đối nhỏ. Giống có hạt đen.

Thu hoach: 25 ngày trong vườn ươm và 34 ngày từ khi cấy đến khi thu hoạch.

Nó có màu xanh lục trung bình. Nó bắt vít chậm và có khả năng chống cháy đầu và chịu nhiệt. Minetto phát triển quanh năm và phát triển tốt ở ngoài trời, nhà kính và đặc biệt là nhà bóng.