RAU DIẾP MẶT TRỜI ĐỎ

Loại Lollo Rossa. Một loại rau diếp lá rất hấp dẫn và có vị ngon với những chiếc lá có màu đỏ bóng khác biệt.

Thích hợp trồng quanh năm. Màn hình: phát triển tuyệt vời ngay cả ở nhiệt độ cao.