RAU DIẾP GROSSE BOUCLEE

Lá rộng lớn thoát ra ngoài dẻo dai, chặt chẽ và rất tốt với trái tim cuộn tròn. Nặng đầu.

Thích hợp cho sản xuất vụ xuân và mùa hè ở vùng ôn đới.

Dùng được cho cả chợ tươi và gói salad. Khả năng chống bắt vít tốt.