RAU DIẾP GREAT LAKES

Nhiều lớp lá cuộn quanh cuống như 1 cái đầu lớn với màu xanh đậm, rất giòn.

Đây là một loại rau diếp có độ tươi lâu và chống lại sự khô héo. cây được gieo quanh năm ở những vùng nhiệt đới và có khả năng chịu nhiệt.