RAU DIẾP EBENE

Đầu nhọn, kiểu tảng băng, kích thước vừa và nhỏ. Lá giòn, có khía sâu và màu xanh trung bình. Giống hạt trắng.

Thu hoạch: 25 ngày trong vườn ươm và 34 ngày từ khi cấy đến khi thu hoạch.

Ebene có khả năng chịu nhiệt và độ ẩm (nó có thể hình thành đầu ngay cả trong điều kiện nhiệt đới) và cho thấy khả năng chịu đựng rất cao với Tip Burn.