RAU DIẾP BUTTERHEAD GR-607

Loại BUTTERHEAD. Một giống chính cho sản xuất rau diếp có trọng lượng nặng.

Nó là một loại lớn với một khung tốt và màu vàng. Một loại rau diếp rất hữu ích cho những người trồng đòi hỏi trọng lượng và kích thước.

Khuyến nghị cho sản xuất mùa đông và mùa thu ở các khu vực ôn đới. Có thể trồng quanh năm ở điều kiện nhiệt đới cao nguyên và xứ ấm. Dung nạp Bremia NL 1-11, 13-15.