RAU DIẾP BLONDE DE PARIS

Các loại có dạng đầu lớn bao gồm các lá màu xanh lá cây phồng rộp, gợn sóng và sắc nét.

Đây là một loại rau diếp có khả năng chống đâm chồi tốt và có thể trồng quanh năm ở vùng nhiệt đới. Tuy nhiên, cây sẽ không cuộn lá ở nhiệt độ quá cao.