RAU DIẾP ARIZON

Đầu nhọn, kiểu tảng băng, cỡ vừa – nhỏ. Lá giòn, có khía sâu và có màu xanh trung bình. Giống có hạt đen.

Thu hoạch: 25 ngày trong vườn ươm và 34 ngày từ khi cấy đến khi thu hoạch. Chịu được nhiệt độ và độ ẩm (nó có thể hình thành đầu ngay cả trong điều kiện nhiệt đới) và cho thấy khả năng chịu đựng rất cao với Tip Burn.