RAU DỀN VÀNG

Giống lá VÀNG. Lá nhọn và hơi hẹp. Thời gian trưởng thành: 25-30 ngày. Năng suất: khoảng 12 tấn mỗi ha.