RAU DỀN LÁ ĐỎ

Loại lá đỏ. Lá móp rộng. Thời gian trưởng thành: 25-30 ngày.

Weight 0.050 kg