RAU CHÂN VỊT VIROFLAY

Rau chân vịt Viroflay là một loại giống truyền thống, mộc mạc, lá rất rộng, nhiều thịt. Giống này có khả năng chịu nhiệt tốt.