RAU CHÂN VỊT HÀNG ĐẦU CHÂU Á

Một loại “ASIA cải tiến” phương Đông. Rất mạnh mẽ và phát triển nhanh chóng với các lá lớn nhọn. Gieo từ mùa hè sang mùa thu hoặc mùa xuân cũng có thể gieo ở những vùng mát hơn. Hạt gai. Thích hợp cho cả sử dụng tươi và chế biến.
Lá: Trơn nhọn, màu xanh đậm vừa phải
Xoắn lá: Trung bình. Trưởng thành: Sớm trung bình
Thói quen thực vật: Đứng thẳng