RAU CHÂN VỊT F1 GST 910

Giống năng suất cao kết hợp với loại phương Đông và loại Châu Âu. Khả năng thích ứng rất rộng từ cuối mùa hè đến mùa đông vì khả năng chống nóng, chống rét tốt. Màu lá xanh tươi hấp dẫn và màu rễ hơi đỏ phù hợp với thị trường tươi sống.
Lá: nhẵn hơi có răng cưa, màu xanh đậm vừa phải
Thói quen thực vật: Bán thẳng đứng
Xoắn lá: Trung bình. Trưởng thành: Sớm trung bình
Kháng bệnh: DM, R1 – 5