RAU CHÂN VỊT F1 EMPIRE

Một loại giống từ phương đông. Rất mạnh mẽ và phát triển nhanh chóng với các lá lớn nhọn. Gieo từ mùa hè sang mùa thu hoặc mùa xuân cũng có thể gieo ở những vùng mát hơn. Hạt gai. Thích hợp cho cả sử dụng tươi và chế biến. Lá: Có đầu nhọn, màu xanh đậm vừa phải. Bắt vít: Trung bình. Độ chín: Trung bình Sớm. Tập tính thực vật: Đứng thẳng.