RAU CẦN TAY PHÁP 2.

Cần tây xanh trung bình rất được ưa chuộng, Loại muộn vừa, cuống lá dày, dài 20 – 24 cm, nhẵn và mềm. Chịu đựng cuộc đua Fusarium 2.