RAU CẢI CÚC

Rau cải cúc của HẠT GIỐNG XANH lựa chọn có những cây khỏe và có sức sống với những chiếc lá móp và to có màu xanh vừa phải.