ỚT NGỌT F1 OMEGA No 1

Giống lai.

Đáo hạn sớm trung bình. Quả hình vuông lớn (dài hơn rộng một chút).

Kích thước quả: dài 11 cm (4,29 in) x rộng 10 cm (3,9 in), 3 đến 4 thùy. Màu xanh đậm chuyển sang màu đỏ sẫm khi chín hoàn toàn. Quả dày
tường (5 mm). Trọng lượng quả: 270 – 280 gram (0,60 lb).

Cây khỏe, bộ tốt, thích nghi với cách trồng trong nhà kính. Kháng bệnh tổng hợp: Bệnh sương mai, BW, TMV, Thán thư. Năng suất cao.