ỚT NGỌT F1 GOLDEN SWEET

Thời gian thu hoạch sau: 100 ngày. Giống ớt này cho năng suất lớn với ớt chuông vàng dài 9 cm (3 inch) x rộng 10 cm (4 inch). Hạt tiêu chín từ xanh sang vàng. Chống lại Virus khảm cà chua.