ỚT NGỌT F1 DELTA

Category:

Trọng lượng: 190g. Kích thước: 18x6cm, 0,45cm. PVY tốt.