ỚT NGỌT CALIFORNIA WONDER.

Cây cao từ 70 đến 75 cm, mọc thẳng đứng, cho thấy thói quen đậu quả liên tục. Quả hình vuông (11 cm x 10 cm), phần lớn có 4 thùy, hình khối. Màu da xanh đậm đến đỏ. Kiểu chuông. Thành thục: 70-75 ngày sau khi ghép. Khả năng chống chịu với TMV (Virus khảm thuốc lá). Các giống khác có tính năng tương tự: Sweetpepper Romeo, Sweetpepper Aramis, Sweetpepper Yolo Wonder (Green Selection).