ỚT F1 GS2

Cây sinh trưởng mạnh cho năng suất rất cao. Quả tươi dài 13-14 cm, đường kính 1,8 cm, trọng lượng 17-19 gam. Thịt dày.

Thu hoạch: 50 ngày sau khi cấy. Khả năng kháng Phythophtora capsici cao. Chịu đựng được bệnh thán thư