ỚT CAY YELLOW TERESA

Chiều cao cây: 120 cm. Lá: xanh vừa, 12 cm x 6 cm. Quả có màu vàng đến đỏ khi chín hoàn toàn. Kích thước quả: 7,5 cm x 3 cm. Cực kỳ hăng.