ỚT CAY YELLOW ROBUSTA

Cây cao 90 cm. Lá: 10 cm x 5 cm màu xanh lục vừa phải. Quả có màu xanh nhạt trước khi chín, đến màu vàng tươi khi chín. Kích thước quả: 3-5 cm x 2-3 cm. Vị cay vừa phải.