ỚT CAY SALMON

Là giống cho năng suất rất cao, sức sống mạnh thích hợp trồng ở nhiệt đới và vụ hè ở vùng ôn đới.

Ớt loại chim có quả nhỏ, thẳng đứng và rất nóng. SALMON ra quả theo chùm, dễ hái. Quả dài 4 đến 6 cm, đường kính 0,8 – 1 cm, đầu nhọn.

Cây mọc gọn và tập trung đậu quả. Sử dụng: thích hợp cho trái cây khô và bột.

Độ chín: 70-75 ngày sau khi cấy (bắt đầu thu hoạch). Thu hoạch kéo dài 2-3 tháng. Khả năng chống bệnh héo rũ do vi khuẩn và bệnh thán thư cao.