ỚT CAY KANI SAF

Ớt loại Caribe với hương vị cực kỳ nóng.