ỚT CAY HUNGARIAN YELLOW WAX

Ớt vàng lớn thường có chiều dài 15-16 cm x đường kính 3 cm. Lựa chọn HẠT GIỐNG XANH của HYW cho thấy sự phát triển đồng đều và năng suất cao.