ỚT CAY HOT SUN

Ớt loại Caribe với hương vị cực kỳ nóng.