ỚT CAY HOT CHILI F1 GR-202

Cây sinh trưởng mạnh, cho năng suất rất cao. Quả tươi dài 13-14 cm (5,2 in.), Đường kính 1,8 cm (0,7 in.) Và trọng lượng 17-19 gam (0,04 lb). Thịt dày. Vị nóng.

Ra trái: 50 ngày sau khi cấy.

Khả năng kháng Phythophtora capsici cao.

Chịu đựng được bệnh thán thư.

Cây có sinh trưởng rõ rệt (cao khoảng 70 cm).

Thời gian đáo hạn là 90 – 95 ngày.