ỚT CAY F1 YELLOW SUN

Giống ớt vàng với vị cay nồng. Đường kính: 1,3 – 1,5 cm (0,5 inch) và chiều dài 7 cm (2,75 inch). Quả có thịt dày và chuyển dần từ xanh nhạt sang vàng cho đến khi chín có màu vàng cam đậm. Trái cây có trọng lượng khoảng 12-13 gram (0,03 lb) mỗi trái. Thời gian trưởng thành là 55-60 ngày sau khi cấy ghép. Sinh trưởng mạnh và chống chịu được bệnh thán thư
và Phytophthora.