ỚT CAY F1 SUPER HOT

Lai chín sớm và mọc bán thẳng đứng có lá màu xanh đậm. Quả nặng 14-15 gam, dài 12-14 cm, đường kính 1,5-1,7 cm. Trái cây dài và có vỏ nhẵn rất tốt cho thị trường tươi và để sấy khô.

Thu hoạch: 45-50 ngày sau khi cấy. Quả màu xanh đậm, có mùi hăng cao chuyển sang màu đỏ tươi khi trưởng thành. Chống chịu với virus khảm thuốc lá (TMV).