ỚT CAY F1 SUNSTRIKE

Vị cay nồng vô cùng. Đường kính: 1,8 – 2 cm và dài 9 – 10 cm.

Quả có thịt dày và chuyển dần từ xanh nhạt sang vàng cho đến khi chín có màu vàng cam đậm.

Trái nặng khoảng 12- 13 gam mỗi trái.

Thu hoạch: 55-60 ngày sau khi cấy. Sinh trưởng mạnh và chống chịu được Thán thư và Phytophthora.