ỚT CAY F1 SUDRA

Năng suất rất cao và độ hăng cao!

sinh trưởng mạnh mẽ.

Nhiều quả hình thon, dài. Giống này gần với giống indonesia địa phương “kerit”. Mỗi quả có chiều dài 12,5 cm, chiều rộng 0,6-0,7 cm và trọng lượng 5-6 gam.

Thu hoạch: 70-75 ngày sau khi cấy. Thích hợp cho thị trường tươi và khô. Chống chịu với bệnh thán thư, PVY 1-2, nấm mốc, héo rũ vi khuẩn.