ỚT CAY F1 SG-27

Năng suất rất cao và độ hăng cao! Thói quen sinh trưởng mạnh mẽ. Nhiều quả hình thon, dài.
Giống này gần với giống địa phương của Indonesia. Mỗi quả có chiều dài 12,5 cm (4,9 in.), 0,6-0,7 cm (0,25 in.) Và trọng lượng 5-6 gam.
Thu hoạch: 70-75 ngày sau khi cấy. Thích hợp cho thị trường tươi và khô.
Chống chịu với bệnh thán thư, PVY 1-2, nấm mốc, héo rũ vi khuẩn.